الکترونیک صنعت گستر

محاسبات سیستم خورشیدی
یک سیستم PV خورشیدی از بخش های مختلفی تشکیل شده که بایستی با توجه به کاربرد و موقعیت مکانی و نوع سیستم انتخاب شوند .
اجزای اصلی سیستم عبارتند از :
ماژول فتوولتاییک ( پنل خورشیدی )
شارژ کنترلر
اینورتر
باتری
و بار مصرفی

نام وسیله الکتریکی میزان ساعت استفاده توان مصرفی تعداد موجود
یخچال
سیستم روشنایی
تلویزیون
گیرنده دیجیتال
کولر
پمپ آب
سایر موارد
سایر موارد موتور دار